นพ. วีรยุทธ วีรปกรณ์

14 Jul, 2022


Job position

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป (General Practice) M.D. Chulalongkorn University

แพทย์ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) Department of Surgery Ching Mai University

แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง

(Broad of Plastic and Reconstructive Surgery) Chulalongkorn University


  • line-share
  • copy-url
icon Line Top